Gelecek 1000 Yılda da Buradayız - 2005

Türkiye içindeki ana dinamiği ise ekonomik krizler altında ezilmiş ve umutsuzluğa düşmüş halkın psikolojik bir kırılma içinde bulunması oluşturuyor.
Prof. Dr. Ümit Özdağ,
bugün Türkiye'nin en büyük sorununu, ruhen teslim olmuş bir siyasal elit tarafından yönetilmesine bağlıyor.
Bu kitapta, teslim olmuş siyasal elitin üzerine kararlıkla giden Prof. Dr. Özdağ, çözümü de aynı açıklıkla okurun önüne koyuyor:
"Bütün bunlar bizi umutsuzluğa düşürmemelidir. Türk milleti 1000 senedir yaşadığı bu coğrafyada gelecek 1000 yılda da yaşamak için gerekli olan büyük direnci tekrar ortaya koyacaktır."