Türkiye'de Düşük Yoğunluklu Çatışma ve PKK - 2005

Türkiye ise bu sınıfta değildir. Askerî galibiyetin sunduğu fırsat anını değerlendirememiş, gerçekleştirebileceği siyasî bir konsept üretememiş olan Ankara, PKK'nın istediklerini AB'ye tam üyelik sürecinin bir parçası olarak adım adım gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin kendi inisiyatifinin dışında gelişen Türk devlet ve siyasetinin etnikleşmesi ile etnikleşmenin kurumsallaşması sürecinin Türkiye'yi hangi aşamaya taşıyacağı önümüzdeki yılların temel meselesi olacaktır.