16 Şubat 2016 Tarihli Sataşmalara İlişkin Konuşması

ÜMİT ÖZDAĞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben PYD'nin yol kılavuzluğu yaptığını söylemiştim. Sayın Bakan, bunun böyle olmadığını, bütün taraflara bilgi verildiğini söyledi. Bütün taraflar Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Fransa ve İngiltere değil, PYD ve IŞİD muhtemelen. Demek ki bütün taraflar deyince terör örgütleriyle haberleştiğinizi de kendiniz ifade etmiş oldunuz Sayın Bakan.

Para konusunun da gerçek olmadığını söylediniz. Devlet sorumluluğuyla bildiğimiz her şeyi söylemiyoruz, neden verildiğini de söylemiyoruz. Haritaya bakmak lazım. Haritada Aynel Arap mı yazıyor yoksa Kobani mi yazıyor?

"Siyasetçiler halkın dilini konuşur." dediniz, Sayın Başbakan gitsin bakalım Edirne'de bu halk dilini konuşsun, kendisine ne diyecekler.

Ama beni en çok şaşırtan şey sizin 24 Dönem sonunda Sayın Erkan Akçay'ın vermiş olduğu soru önergesi üzerine burada yapmış olduğunuz ve tutanaklarda olan konuşmada Ege'de işgal edilen adalar konusunda sizin, Yunan ordusunun fiilî durum oluşturduğunu ifade etmenizdir.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Söylemedim Ümit Bey.

ERKAN AKÇAY (Manisa) - Söylediniz efendim.

ÜMİT ÖZDAĞ (Devamla) - Bakın, Erkan Akçay da burada.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Kabul etmiyorum.

ÜMİT ÖZDAĞ (Devamla) - Ben bu konuda Sayın Bakan, makale yazdım şeylere bakarak.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - Ben de deniz hukuku uzmanıyım. Yaklaşık beş yıla yakın Denizcilik Müsteşarlığı yaptım.

ÜMİT ÖZDAĞ (Devamla) - Tamam. Onları getirtelim, bakalım, ben sizden o zaman... Fiilî durum demediyseniz ve Yunan işgalini kabul etmediyseniz bunlara benim söyleyecek bir şeyim yok ama bir Yunan işgali adalarda devam ediyor.

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMET YILMAZ (Sivas) - 1998'deki Demirel'in açıklamasına bak.

BAŞKAN - Genel Kurula hitap edin efendim.

ÜMİT ÖZDAĞ (Devamla) - Efendim, herhâlde orası da Genel Kurul değil mi? Orası da Genel Kurul, onun için Sayın Bakana döndüm.

BAŞKAN - Yani, karşılıklı diyaloğa gerek yok anlamında söylüyorum.

ÜMİT ÖZDAĞ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. Mesele bundan ibaret.