21 Ocak 2016 Tarihli Sataşmalara İlişkin Konuşması

ÜMİT ÖZDAĞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli Meclisin değerli üyeleri; doğrusu on sene düşünsem bir gün Sayın Türkeş'in bana sataşmasından dolayı buradan konuşma yapacağım aklıma gelmezdi. Hayat böyle.

"Suriye egemen bir devlettir." dedi Sayın Bakan. Bunu Hükûmetin hatırlamış olma hususu çok önemli. Bakın, Suriye'nin egemen bir devlet olduğunu Hükûmetin temsilcisi çok net bir şekilde açıkladı. Bence yarın bütün gazetelerin manşetlerinde yer alması gereken husus budur, birincisi bu.

BARIŞ YARKADAŞ (İstanbul) - Telefon gider biraz sonra yazmazlar yarın.

ÜMİT ÖZDAĞ (Devamla) - İkinci husus, yine Sayın Bakan, bu ülkedeki terörist örgütleri, şu terörist örgüt, bu terörist örgüt...

ALİM TUNÇ (Uşak) - Sizce nedir? Sizce nedir sizce?

ÜMİT ÖZDAĞ (Devamla) - ...sana uyan terörist örgüt, buna uyan terörist örgüt şeklinde yaklaşılamayacağını, teröristin terörist olduğunu ifade etti. Doğrusu buna yüzde 100 katılıyoruz. O zaman, neden bazı terör örgütleriyle -buna PYD dâhil- bu Hükûmet geçmişte görüştü ve yine, neden uluslararası çerçevede terörist örgüt olarak kabul edilen bazı örgütlerle de ilişkisi olduğuna, hatta desteklediğine dair iddialar dolaşıyor ortada. Bunların da muhakkak cevaplanması lazım.

Peki, nasıl oluyor da, muhalefette hem de Sayın Bakanın oturduğu eski koltukta oturup Suriye'nin içindekileri Hükûmetten daha iyi görüyoruz, daha iyi biliyoruz konuları? Bu da oturduğunuz yerdeki perspektife bağlı. Alparslan Türkeş'in perspektifinden bakınca daha iyi görülüyor, Recep Tayyip Erdoğan'ın perspektifinden görülmüyor ne yazık ki. (MHP sıralarından alkışlar)