23 Aralık 2015 tarihli Gaziantep'in Kurtuluşu İle İlgili Konuşma

 

ÜMİT ÖZDAĞ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; emsali görülmemiş bir zafer kazanan, dönemin en güçlü askerî ittifakına karşı İstiklal Harbi veren ve yeni bir devlet kuran Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesi olmak, bu Meclisin bütün üyeleri için yaşam boyunca taşıyacakları en büyük onurdur. Dünya üzerinde birçok parlamento vardır, ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi bir millî Kurtuluş Savaşı veren ve bir millî Kurtuluş Savaşı'ndan doğan parlamento sayısı çok azdır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesi olmanın onurunun bilincinde olarak sizleri Gaziantep Milletvekili kimliğimle selamlamak benim için ayrı bir onur nedenidir. Çünkü devletimizin kurucusu Aziz Atatürk şöyle demektedir: "'Türk'üm.' diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık timsali olarak alabilir." Antep, İstiklal Harbimizin bütün yoğunluğuyla devam ettiği bir dönemde Güneydoğu Anadolu'yu istila etmek isteyen Fransız emperyalizmini ve Fransız emperyalizminin kiralık Ermeni çetelerini gösterdiği büyük direnç ve kahramanlıkla yıldırmıştır. Fransız emperyalizmi Antep'te gördüğü büyük direnişten sonra bu coğrafyada kalmanın mümkün olmadığına karar vererek Güneydoğu Anadolu'yu boşaltma kararı almıştır.

İstilacı Fransız ordusunun komutanı Abadi, Fransız ordusuna karşı direnen Antep halkının mücadelesini Fransız ordusunun Birinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusuna karşı büyük direnç gösterdiği Verdün Muharebeleriyle karşılaştırmış ve "Türk Verdünü Gaziantep" adlı bir kitap yazmıştır. Abadi, Anteplilere olan hayranlığını şöyle dile getirmiştir: "Bu muharebe, Türklerin savunmadaki azim ve metanet ile çevikliğini, bununla birlikte sokak muharebeleriyle evlerin savunma hâline konulmasındaki beceresini bir defa daha göstermiştir."

Değerli milletvekilleri, Antep müdafaası on ay dokuz gün sürmüştür. Bu tarihler arasında 6.300 Gaziantepli yetişkin erkek şehit olmuştur. Bu, yetişkin erkek nüfusun neredeyse tamamı anlamına gelmektedir. Şehre 80 bin top mermisi düşmüştür, 8 bin bina yıkılmıştır; Antep Fransız ordusuna değil açlığa teslim olmuştur ancak yenilmemiştir. General Gouraud "Fransız ordusu Antep'e girmek için on ay dokuz gün uğraşmak zorunda kaldı, Anadolu'da bin tane Antep var." derken Fransız ordusunun Gaziantep önünde nasıl yıldığını ortaya koymuştur. 6 Şubat 1921 tarihinde Büyük Millet Meclisi 93 numaralı Kanun'la Antep'e gazilik unvanı vererek kentimizin "Gaziantep" olduğunu ilan etmiştir. 15 Mart 1921'de Londra'da Türk-Fransız delegasyonu Antep, Adana ve çevresinin Türklere iadesi konusunda anlaşmaya varmıştır. 25 Aralık 1921 tarihinde son Fransız askeri Gaziantep'i terk etmiştir. Antep müdafaasının tarihî değerini Mustafa Kemal Atatürk şöyle ifade eder: "Ben Gazianteplilerin nasıl gözlerinden öpmem ki, onlar Gaziantep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar?" Atatürk Gaziantep'in müdafaasına verdiği değeri kendisini nüfusa Gaziantep'ten kaydettirerek de göstermiştir.

Değerli milletvekilleri, konuşmama Aziz Atatürk'ün 25 Aralık 1937 tarihinde Gaziantep'in kurtuluşunun 16'ncı yıl dönümü münasebetiyle gönderdiği telgraftaki şu mesajı paylaşarak devam etmek istiyorum, diyor ki Aziz Atatürk: "Eğer bir gün milletin, vatan ve cumhuriyetin yüksek menfaatleri gerektirirse o çevre kahramanlarının geçmişte olduğundan daha yüksek kahramanlıklar göstereceklerinden asla şüphem olmadığı bilinmelidir." Bir Gaziantep Milletvekili olarak Aziz Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisinden şöyle seslenmek isterim: Sadece Gaziantep'in değil, bütün Türkiye'nin kahramanları, milletin, vatan ve cumhuriyetin yüksek menfaatleri gerektirirse, Gaziantep'te, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da, Sakarya'da, Dumlupınar'da gösterdiği kahramanlığın aynısını gösterecektir.

 (Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ÜMİT ÖZDAĞ (Devamla) - Rahat uyu Aziz Atatürk. (MHP sıralarından alkışlar)